wikiamp

Daniyar

Daniyar is a given name and may refer to:

Daniar

  • Daniar Kenzhekhanov (born 1983), Kazakhstani footballer

    Daniyar

  • Daniyar Ismayilov (born 1992), Turkmenistani-Turkish weightlifter
  • Daniyar Kairov (born 1994), Kazakhi ice hockey player
  • Daniyar Mukanov (born 1978), Kazakhstani footballer
  • Daniyar Munaytbasov (born 1976), Kazakhstani boxer
  • Daniar Usenov (born 1960), Kyrgyz banker and politician
  • Daniyar Yeleussinov (born 1991), Kazakh amateur boxer