wikiamp

2006 European Rally Championship

The 2006 European Rally Championship season was the 54th season of the FIA European Rally Championship. Italian driver Giandomenico Basso won his first European rally championship after winning 4 rallies.

Calendar and winners

The calendar of the 2007 European rally championship season consisted of 10 events.

Selected entries